In de jaren tachtig waren economische zelfstandigheid en roldoorbreking belangrijke thema’s van het emancipatiebeleid van de rijksoverheid. In 1982 voerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijvoorbeeld de campagne ‘Vertrouwen in technische vrouwen’ om werkgevers in de technische sector te stimuleren meer vrouwen in dienst te nemen, en vrouwen op hun beurt te stimuleren zich in de technische beroepen te bekwamen.

De vrouwenbeweging was de overheid al voorgegaan:

In 1978 werd de Steungroep Vrouwen in Techniese Beroepen opgericht door een aantal vrouwen die een technisch beroep hadden of een technische opleiding volgden. Het doel was elkaar als vrouwen in mannenberoepen te steunen en discriminatie van vrouwen in technische beroepen te bestrijden.

Uitgave van het steunboek in 1982
Uitgave van het steunboek in 1982

Vanuit die steungedachte is Stichting Vakvrouw in 1982 opgericht. Een reeds bestaande werkplaats van 2 meubelmaaksters in de Jordaan werd opgeheven en van daaruit zochten timmervrouw Kere van der Veer en meubelmaakster Ellen Michaelis naar mogelijkheden om een collectieve werkplaats in te richten van waaruit meerdere vrouwenbedrijven in de houtbewerking laagdrempelig hun eigen bedrijf zouden kunnen starten. De rechtsvorm voor die bedrijven heette destijds nog eenmanszaak. Tegenwoordig noemt met deze bedrijven ZZP-ers; Zelfstandigen Zonder Personeel.

Deze vakvrouwen hadden het politieke klimaat mee.  In de jaren tachtig waren economische zelfstandigheid en roldoorbreking belangrijke thema’s van het emancipatiebeleid van de rijksoverheid. En de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf voerde campagne gericht op vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen in de bouwsector.

vertrouwen in technische vrouwen
De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf voert een campagne gericht op vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen in de bouwsector.
hoezo mannenwerk

Stichting Vakvrouw kreeg het dan ook voor elkaar dat er uit het Amsterdamse stimuleringsfonds werkgelegenheid en uit het koningin Julianafonds gelden beschikbaar werden gesteld om een houtbewerkingswerkplaats in te richten  aan het Spaarndammerplantsoen 42-44 te Amsterdam.

Het bestuur van Stichting Vakvrouw werd gevormd door een aantal vooraanstaande (vak)vrouwen. Waaronder een van de eerste timmervrouwen in Nederland Erna Schutten. Het bestuur van de Stichting Vakvrouw beijverde zich om de eenmanszaken te ondersteunen met scholing en advies. Niet alleen op technisch vlak maar ook op het vlak van bedrijfsvoering.

cursussen

Tot op de dag van vandaag zit Stichting Vakvrouw nog met dezelfde uitgangspunten en doelstellingen aan het Spaarndammerplantsoen. Een tweetal bedrijven van het eerste uur werken gezusterlijk naast een drietal onlangs gestarte bedrijven.  Meiden die  gevormd zijn met leuzes als “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”(1990-1993) en die conform de leuze uit 2006 (“een slimme meid neemt haar kinderen op tijd”) het moederschap combineren met vakvrouwschap in een eigen bedrijf. (ZZP)

Het uitdragen van vakvrouwschap en onderlinge steun is door de jaren heen op de agenda blijven staan van Stichting Vakvrouw. Zo organiseerde Stichting Vakvrouw  in 1997 ter gelegenheid van haar 15jarig bestaan een route door Amsterdam langs 42 vrouwen met een ambachtelijk bedrijf in een traditioneel mannenberoep. Er waren workshops voor kinderen en volwassenen.

Affiche voor de open werkplaats route
Affiche voor de open werkplaats route

Ook gaf Vakvrouw in 1997 het boekje Vakwerk! uit met foto’s van Mayanne Konst en tekst van Nies Medema. In dit boekje vertellen diverse vakvrouwen wie ze zijn en waarom ze als zelfstandig onderneemster werken. Electricien, (scheeps)timmervrouw, meubelmaker, maquettebouwer, ontwerper in staal, fietsenreparateur. Het boekje Vakwerk! gaat vooral over de liefde voor het vak en is destijds verspreid op scholen en in bibliotheken.
Citaten uit het boekje: Vrijheid, vrijheid! Dat is het belangrijkste motief om een eigen zaak te beginnen. Alle vrouwen werken hard. Weken van 30 tot 60 uur. Maar ze kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen.  Dat je je eigen tijd kan  indelen is iets dat iedereen belangrijk vindt. Het maakt deel uit van “je eigen baas zijn”. Het ondernemerschap is de keuze van deze vrouwen, hoewel soms uit nood geboren.

In 2012 bestaat Stichting Vakvrouw 30 jaar.
Stichting Vakvrouw heeft al 30 jaar haar werkplaats in de Spaarndammerbuurt en gaat deze feestelijke gelegenheid aangrijpen om de buurt iets terug te geven en de jonge bedrijven te promoten door samen een tot de verbeelding sprekende picknicktafel in Westerpark te bouwen.

Vanaf 1 juni is er een werkbank in onze collectieve werkplaats in Amsterdam West te huur. Voor meer informatie stuur ons een e-mail – info_at_vakvrouwen.com